1. علی مشهدی , بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر , دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. علی مشهدی , هدا پری زاده , آیا آموزش منجر به بهبود کنش اجرایی حافظه کاری می شود؟ , چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. علی مشهدی , رسول کاظم زاده طباطبابی , پرویز آزاد فلاح , عاطفه سلطانی فر , هدا پری زاده , فاطمه شجاعی , مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی , چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. علی مشهدی , مجتبی بختی , یونس فاتحی , بررسی شیوع نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) در کودکان مبتلا به ناتوانی تحولی هوشی , همایش بین الملی روان پزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. علی مشهدی , هدا پری زاده , هاجر طیبی , احمد سودی , احساس غربت و ابعاد شخصیت در آزمون نئو فرم کوتاه(Neo-FFI) در دانشجویان , پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. علی مشهدی , مرتضی کرمی , حسین مومنی مهموئی , برنامه درسی و آموزش اوقات فراغت: حیطه ای قابل تأمل در تحول بنیادین برنامه های درسی , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. الهامه محسنیان , زهرا طبیبی , علی مشهدی , مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان , همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. علی مشهدی , سعید تیموری , عاطفه سلطانی فر , زهرا حسین زاده ملکی , حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. علی مشهدی , زهرا حسین زاده ملکی , نقش و جایگاه کنش های اجرایی در اختلال‌های عصب تحولی ADHD و ASD , اواین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی , تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن , یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) , همایش ملی خودکشی و رفتارهای مرتبط , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) , همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) , همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی , عاطفه سلطانی فر , علی غنائی چمن آباد , بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان , همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , کنش‌های عصب-روانشناختی در زندانیان مرد با یا بدون سابقه اقدام به خودزنی و خودکشی , اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. علی مشهدی , هدیه خراسانی , سیده فاطمه بامشکی , بررسی مقایسه ای حافظه کاری (دیداری فضایی– کلامی) در کودکان مبتلا به نشانگان داون و بهنجار , نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. علی مشهدی , کنش وری اجرایی در زیر نوع‌های اختلال نارسایی توجه فزون کنشی(ADHD) , نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. علی مشهدی , فاطمه میردورقی , وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی , هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. علی مشهدی , مداخلات روان شناختی در اضطراب دندان پزشکی کودکان: اصول و کاربردها , سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. سیدعلی کیمیایی , آفرین رجائی , علی مشهدی , بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی زوج های متعارض شهرستان مشهد , اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی پ‍وهش های نوین در علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. علی مشهدی , اداره کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) , سمپوزیوم یک روزه تکامل و اختلالات آن در کودکان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. ثریّا سادات عنبری , زهرا طبیبی , علی مشهدی , رعایت قوانین ترافیک در کودکان دبستانی: نقش استدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین، خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکی , پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. محسن وکیلی , سیدعلی کیمیایی , مریم السادات فاتحی زاده , علی مشهدی , اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی و تعارض زناشویی , دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. مصطفی نوروزی مداح , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی مشهدی , اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. الناز اقبالی فرزقی , شهلا شریفی , علی مشهدی , بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در مردان فارسی زبان 30-25 سال با استفاده از نسخه فارسی آزمون ری , سومین کنفرانس روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. علی مشهدی , مریم نقابی , سعید تیموری , اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد درنارسایی هیجانی و کاهش علایم اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی , سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. فاطمه نوا , علی مشهدی , سعید تیموری , اثربخشی درمان گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر راهبردهای کنترل فکر، افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه , سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. فاطمه صداقت سروندانی , علی مشهدی , حسین حسن آبادی , اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشخوار فکری افراد دارای نشانگان اختلال بدریخت انگاری بدن: پژوهش مورد منفرد , دومین کنگره سراسری روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. سپیده قاضی زاده , علی مشهدی , زهرا طبیبی , عاطفه سلطانی فر , آرزو ارفع , اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود ملامت گری کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد , دومین کنگره سراسری روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. فرشته امیرزاده گرو , علی مشهدی , ایمان الله بیگدلی , مقایسه کنش های اجرای بزرگسلان دارای نشانگان کندی زمان شناختی و بهنجار , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. فرشته امیرزاده گرو , علی مشهدی , ایمان الله بیگدلی , بررسی میزان شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در سطح شهر مشهد , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. الناز اقبالی فرزقی , شهلا شریفی , علی مشهدی , بررسی ازمون حافظه و یادگیری شنوایی کلامی ری , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. سجاد بداقی , زهره اندیشه , علی مشهدی , بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , کنگره سراسری روانشناسی خانواده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹